Tehnologie

Anumite lucrari de foraj orizontal dirijat, ce pareau de neimaginat acum ceva timp, astazi fac parte din rutina zilnica a forarilor orizontale. Folosind utilajele de foraj orizontal fabricate de firma TRACTO TECHNIK GmbH, se pot realiza subtraversari de rauri, lacuri, cai de comunicatie etc. Gama de aplicatii este larga si cuprinde instalari de tevi pentru gaz, energie, apa, canalizare precum si tevi protectie pentru cabluri TV, telecomunicatii, sisteme de trafic, cabluri de joasa-medie si inalta tensiune, cabluri optice etc.

f26898ec487eb4283a30ce61760297c9

SC TEHNO-DRILL PREST SRL

S.C. TEHNO-DRILL PREST S.R.L. a fost înregistrată în anul 2006 avand ca principal obiect de activitate “Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii” (Cod CAEN 4313).

Lucrarile de foraj orizontal dirijat sunt realizate la un inalt nivel de calitate ca urmare a experientei si continuitatii dobandite de profesionistii firmei in aproape 10 ani de activitate in domeniu.

TEHNOLOGIA FORAJULUI ORIZONTAL DIRIJAT

Sunt cunoscute pe plan naţional şi în străinătate dificultăţile de ordin tehnic ale specialiştilor angrenaţi în realizarea unor construcţii subterane aferente reţelei edilitare din intravilan, în combaterea impactului nociv al depozitelor de deşeuri asupra calităţii mediului înconjurător, în combaterea alunecărilor de teren şi în alte domenii similare cu specific hidrotehnic şi geologic. Rezolvarea unor astfel probleme prin metode tradiţionale conduce de regulă la soluţii foarte costisitoare pentru bugetul guvernamental ori local sau pentru posibilităţile de finanţare ale agenţilor economici implicaţi. Adoptarea tehnologiilor tradiţionale de realizare a unor construcţii subterane, mai ales în cazul îngropării conductelor şi cablurilor din reţeaua edilitară, conduce în esenţă la pierderi de materiale, timp şi capital pentru investitori, beneficiari, executanţi şi proiectanţi, dublate de impactul dezagreabil al acestor lucrări pentru mediul ambiant înconjurător (apă, aer, sol).

Toate aceste neplăceri şi dezavantaje ale procedeelor clasice pot fi evitate prin tehnologia forajului orizontal dirijat care revoluţionează practica construcţiilor subterane.

Avantajele metodei

Instalarea conductelor prin foraj orizontal dirijat prezintă o serie de avantaje în raport cu metodele clasice

AVANTAJE TEHNICE

 • elimină operaţiile de transport şi depozitare a materialului excavat prin procedee tradiţionale de forare;
 • permite instalarea conductelor şi a cablurilor în orice anotimp;
 • structura naturală a solului de deasupra zonei forate rămâne nealterată;
 • se aplică eficient în zone saturate sau nesaturate din orice tip de sol;
 • este adaptabilă pentru orice condiţii de poluare şi aplicabilă la recuperarea oricărui tip de poluant de interes economic (gaze, petrol etc.) fiind posibilă realizarea de foraje care pot ajunge direct în centrul zonei contaminate;

AVANTAJE ECONOMICE

 • asigură o rentabilitate economica a investiţiei prin viteza mare de lucru;
 • timpul folosit pentru pozarea conductelor sau cablurilor este mult redus în raport cu metodele clasice;
 • costul lucrărilor de pozare a conductelor poate fi redus prin utilizarea unui echipament de foraj adecvat;
 • subtraversarea căilor ferate sau rutiere nu implică întreruperea sau perturbarea sub orice altă formă a traficului;
 • metoda are aceeaşi eficienţă indiferent de gradul de denivelare al terenului (teren plan, în pantă, accidentat);
 • permite evitarea sau subtraversarea cu uşurinţă a obstacolelor de genul: construcţii de dimensiuni mari, construcţii subterane, piste de aeroport, suprafeţe forestiere etc.;
 • eliminarea decopertării terenului şi săpării de şanţuri în intravilan prin procedee clasice;
 • diminuarea semnificativă sau chiar eliminarea cheltuielilor ulterioare operaţiunilor de forare şi pozare a conductelor, materialele excavate ce trebuie transportate şi depozitate fiind în cantităţi mici iar reamenajarea perimetrelor în care au fost realizate astfel de lucrări nu necesită lucrări complexe.

AVANTAJE ECOLOGICE

 • forajul orizontal nu afectează în nici un fel creşterea plantelor, putându-se executa astfel de lucrări în perimetre în care sunt amplasate spaţii verzi (parcuri, alei cu copaci etc.);
 • se protejează ecologic mediul ambiant evitându-se poluarea fonică şi atmosferică din intravilan;
 • spaţiile mici ce sunt afectate amplasării utilajelor şi operaţiilor tehnologice afectează în mică măsură circulaţia în zonele pietonale;
 • oferă soluţii avantajoase şi eficiente în operaţiunile de decontaminare şi protecţie ecologică a mediului subteran, fără să afecteze suprafaţa terenului;
 • reduce riscul contaminării echipei de lucrători şi locuitorilor din zonele de lucru cu substanţe poluante;
 • permite conservarea monumentelor istorice şi arhitectonice;
 • sunt evitate prăbuşirile de teren şi efectele amplasării utilajelor care afectează în special zona de la marginea ariei de forare deschisă şi care constau în alterarea structurii subsolului prin amestecul de straturi.